Hva er saldoavskrivninger?


MercedesSaldoavskrivninger vil si at avskrivningen hele tiden utgjør en fast prosentsats av restverdien av en eiendel.  De skattemessige avskrivningene er som oftest saldoavskrivninger.

Dersom du f.eks. kjøper en varebiil til kr 200.000, vil du få 20% i (skattemessige) saldoavskrivninger pr. år.  Det første året vil du da få 20% av kr 200.000 som utgjør kr 40.000.  Den neste året vil du få 20% av kr 160.000 (200.000 - 40.000) som utgjør kr 32.000 osv.