etableringBedriftsetablering

Å starte sin egen bedrift er både spennende og givende, men det er også mange ting som bør være på plass før man starter opp. Noe av det viktigste er å først å fremst ha en god forretningside og at man har den finansielle planen på plass. En økonomisk forklaring er spesielt viktig før man tar et møte med finansieringsforetakene, f eks banker. Her må man sannsynliggjøre at inntektene blir større enn utgiftene, naturligvis, og at man synliggjør at man har gode rutiner på økonomisk oppfølging. Det er altså viktig å få alle de gode hjelperne til å være på din side når du skal starte din egen virksomhet.

Om du tar kontakt med oss så kan vi hjelpe deg med både papirene og gi gode råd for å sette i gang gode rutiner i din nystartede bedrift. Vi har tro på at gode rutinger er viktig fra første stund og om du er usikker på noe kan vi være behjelpelig med å tilrettelegge ting på en enkel måte. 

Hva vi kan gjøre for deg:

  • Til å begynne med kan valg av selskapsform være en ting vi kan diskutere med deg. Å velge feil kan fort bli kostbart.
  • Registrering i offentlige registre kan vi ta oss av. 
  • Legge opp gode økonomiske rutiner
  • Oppfølging og resultater

Selve oppstarten av nye bedrifter går gjennom flere forskjellige kritiske faser og vi tror at noe av det viktigste en nystartet bedrift kan ha er en regnskapsfører som kan følge deg opp og gi gode råd og fortelle deg om utviklingen i selskapet.

 Vi står på din side og ønsker at din bedrift skal lykkes i fremtiden. Derfor er det viktig at vi jobber sammen for at målet skal nås.