RegnskapRegnskapstjenester
Overlater du regnskapene dine til Økonomiservice AS vil vi gi deg oppfølging og rapporter som til enhver tid viser den økonomiske situasjonen i bedriften sammenlignet med tall fra tidligere regnskap eller budsjetter. Vi kan sammen med deg analysere regnskapstallene og gi råd om hvordan du kan styre bedriften din enda mer effektivt.

Hva vi kan gjøre for deg

Regnskapsføring må tilpasses ditt behov siden vi mennesker er forskjellige. Noen vil gjøre en del av jobben selv og andre vil at vi skal ta oss av ”alt”. Når du blir kunde hos oss så går vi gjennom hva du ønsker at vi skal gjøre for din bedrift.

 • Regnskapsføring
 • Budsjettering
 • Lønn
 • Fakturering
 • Kontering og registrering
 • Avstemming av kasse, bank, kunder og leverandører.
 • Remittering
 • Skatte og avgiftsoppgjør
 • Purring og renteberegning
 • Årsoppgjør
 • Selvangivelse
 • Rådgivning
 • Selskapsetablering
 • Inkasso


Regnskapsbilagene scannes av oss og vi trenger derfor ikke oppbevare papirbilagene hos oss. Det vil derfor være en god del å spare på å tilrettelegge bilagene før de kommer til oss. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om i vår folder: 

Som kunde hos oss vil du oppleve pålitelighet, engasjement og entusiasme for at din bedrift skal lykkes på best mulig måte. Du kan også være helt trygg på at vi holder høy kvalitet på våre tjenester.

Velkommen som kunde hos oss!